Holistic Yoga (chakra-yoga)

Ieder moment opnieuw is er de mogelijkheid om de kracht van in het Nu zijn, te beleven. Alle lichaamshoudingen in deze lessen maak in je eigen tempo en niveau, en zijn speciaal geselecteerd om in een staat van ontspanning te raken waardoor je een diepe verbinding gaat ervaren met je lichaam, je ziel, de kosmos en de natuur. De lessen dragen de sfeer van het heersende sterrenbeeld, dus iedere maand weer een totaal ander soort les met nadruk op andere thema's en chakra's. In de lessen worden veel tips en inspiraties gedeeld om zo gezond en gelukkig mogelijk te kunnen leven.  In deze vorm van yoga, ontstaan vanuit hatha en chakra-yoga, wordt veel aandacht besteed aan het activeren en het in balans brengen van de 7 chakra's door series van houdingen uit de hatha yoga met veel meditatie en visualisatie technieken. De inhoud van de lessen is zeer gevarieerd, maar volgen altijd hetzelfde ritme van 7chakra warming-up waarop een lange serie houdingen volgt die aan het einde van de les afgesloten wordt met een eindontspanning en een geleidemeditatie op muziek. De lessen zijn toegespitst op het ervaren van je fysieke lichaam in verbinding met jezelf en het grote geheel. Uniek aan deze lessen is dat er rekening wordt gehouden met het verstrijken van de seizoenen wat goed voelbaar is in de sfeer van de les. De sterrenbeelden vormen daarbij een belangrijke inspiratiebron. *Achtergrond van Holistic Yoga* De Aarde is als planeet ingebed in een krachtig energienetwerk van sterren en planeten die zich overal om ons heen bevinden. Vanzelfsprekend beïnvloeden deze krachten niet alleen onze planeet maar ook alle levensvormen die zich er op bevinden, zo ook de mens. Door contact te maken met deze ‘hemelse invloeden’ maak je het mogelijk samen te werken met de energie van het NU. Holistic Yoga geeft je de gelegenheid af te stemmen op deze natuurlijke cycli door je mee te nemen in de energie van de Zodiak- of dierenriem; een van de meest duidelijke systemen binnen het totaal van Kosmische invloeden. In de lessen leer je op heel toegankelijke wijze de energie van de kosmos in je eigen aardse systeem te voelen, te verankeren en naar eigen inzicht te gebruiken. Met het beoefenen van Holistic Yoga ga je een harmonische samenwerking aan met zowel het Aards magnetisch veld als deze Kosmische getijden; de overkoepelende krachten waarin wij ons continue bevinden. Door deze bewust afstemming ontstaat een gezonder en efficiënter leven, waardoor je vitaliteit, je levenslust en je lichaam zich op een heel natuurlijke en eenvoudige manier kunnen herstellen van alle disbalansen die gedurende dag worden opgedaan. In veel oude geschriften valt te lezen dat de ‘Sterrenbeelden’ zoals wij ze tegenwoordig meestal noemen met hun vaste ritme en patronen invloed hebben op hoe je er uit ziet, wat je denkt, hoe je je voelt, en wat je doet. Dit heeft te maken met het hermetische principe van overeenstemming; zoals boven is beneden. Ieder mens draagt ‘stukjes’ van de energie van alle sterrenbeelden in zich, die getriggert worden op het moment dat de zon door het bijbehorende sterrenbeeld loopt. Daarom worden in jaar tijd twaalf Holistic Yoga lessen aangeboden die ieder opgedragen zijn aan een van de twaalf sterrenbeelden, deze les laat doordringt je met de energie van dit ‘heersende’ sterrenbeeld en activeert daarmee je eigen daartoe behorende aangeboren krachten. Holistic Yoga laat je op aangename wijze kennis maken met de krachten van de Zodiac  zodat je met je lichaam, je geest en ziel, harmoniseert met het grotere geheel van energie dat ons omringt en ons doordringt. Intensiteit les: Mild/Gemiddeld •                21 januari t/m 18 februari Waterman In deze vaak koude winterse periode vormen helderheid vernieuwing en reiniging belangrijke uitgangspunten in de lessen. Het blauwe bleke licht van de ijzige berijpte ochtenden geeft de sfeer aan, de natuur is stil maar de eerste roerselen van het licht zijn duidelijk voelbaar! Een ander kenmerk van Waterman is vindingrijkheid en ongebondenheid, in de les naar voren door het werken met thema’s als vrijheid en ruimte. Bij de Waterman energie horen de elementen lucht en ether. We doen in de les dan ook voornamelijk houdingen die bij het keel en hartchakra horen, bijvoorbeeld borstkas-openende asana’s en voor de keel oefeningen met de stem zoals mantra zingen. Omdat waterman ook het reinigingsgetij inluidt is er in de les deze maand ook een sterke nadruk op reiniging van het lichaam maar zeker ook van je gedachten. Helder en klaar worden, je schoonmaken en ruimte creëren om straks later in het jaar de lente in al haar glorie goed te kunnen ontvangen, daar gaat het om in Waterman. •                19 februari t/m 20 maart Vissen Meditatie, mystieke ervaringen, invoelingsvermogen, allemaal zaken die met het waterige sterrenbeeld Vissen worden geassocieerd. In de lessen zal de sfeer dan ook heel zacht en meditatief zijn. Het element water zorgt er voor dat we vaak diepe gevoelsbelevingen hebben in deze periode van het jaar, soms neemt dit gevoel de vorm aan van religiositeit, we voelen een verlangen te zoeken naar het Hogere. We willen zingeving ervaren. Overgave is een woord dat bij vissen hoort. In de les gaan we aan de slag met het kruin en het sacraalchakra, de bewegingen gaan traag en vloeiend en er wordt veel nagevoeld en gemediteerd. De zachte violette wolkenluchten van de winter geven de sfeer weer. De lente laat op zich wachten, maar er gloort hoop want de natuur laat steeds meer van zijn geboortekracht zien. Een deel van de lessen zal op muziek zijn.  •                21 maart t/m 20 april Ram  Ram is het eerste vuur-teken van het jaar. Zowel het woord ram als het beeld wat je doorgaans krijgt als je aan vuur denkt geven de sfeer van de lessen weer. Buiten in de natuur vinden de enorme oprichtingskracht van de plantenwereld plaats, het hele nieuwe leven breekt plotseling door de koude bodem heen in de vorm van het eerste groen. Alles is er op gericht op te staan, net als de pasgeboren dieren doen, meteen in de benen! Ram wil er ZIJN, volledig aanwezig en boordevol energie. De lessen worden gegeven vanuit de zonnevlecht en het basis chakra, het is de bedoeling dat we flink gaan zweten. We werken veel met driehoekshoudingen en de benen. Ram energie is enthousiast, wil leven, wil vooruit! In de les zullen we vormgeven aan onze passie en een boost geven aan onze vitaliteit. •                21 april t/m 20 mei Stier Na alle heftige vurigheid van de Ram komt de periode van Stier met al zijn rust en standvastigheid vaak als geroepen. Deze periode kenmerkt zich in de natuur als de schoonheid van de bloei. De natuur is weelderig, overweldigend groen, de zintuigen worden geprikkeld. In de les werken we met deze kwaliteiten, schoonheid, persoonlijke bloei, je wilt je ontvouwen. Het genieten van het goede leven maakt dat je je thuis voelt in jezelf en in de wereld. De focus van de les ligt op aarding, en dan met name het vruchtbare en elegante deel ervan (niet de stoïcijnse ietwat starre aarding van bijv Steenbok). We werken met het hart en basischakra, veel liggende oefeningen dicht bij de aarde maar desalniettemin vrij intensief want Stier heeft een stabiele kracht die voor niemand aan de kant gaat. •                21 mei t/m 21 juni Tweelingen Tweelingen is een en al bewegelijkheid. Begrippen die met Tweeling energie wordt over het algemeen geassocieerd met vrolijkheid, snelheid, intelligentie en communicatie. In de praktijk zien we dat we vanuit de wat passieve weldadigheid van stier ineens weer in beweging willen komen, we willen contact aangaan, we zijn nieuwsgierig. We trekken er op uit! In de les spelen we daarmee, we gaan met het hart en keel chakra aan de gang. De oefeningen volgen elkaar snel op, we onderzoeken onze gedachten, onze bewegingen, gaan communicatie aan en zullen ongetwijfeld veel lachen. Het vrolijke lichtgele zonlicht van het begin van de zomer geeft een beetje zijn sfeer mee aan de les.  •                22 juni t/m 23 juli Kreeft In de zomer voelen we de veilige omhulling van de moederlijke energie van het sterrenteken Kreeft. De lucht buiten is warm, de wereld voelt aan als een warme deken en nodigt je uit je thuis te voelen. De aarde zorgt voor ons als een toegewijde moeder met al haar geschenken. In de les werken we aan thuiskomen in onszelf, zachtheid, vloeibaarheid, voor jezelf zorgen. Omdat we werken met het waterelement komen nu vloeiende bewegingen vanuit basis en chakraalchakra aan bod. De kreeft in de natuur maakt een terugtrekkende beweging, en is erg goed in zijn grens aangeven met z’n harde pantser, na de zomerzonnewende voelen we ook dat er ook een terugtrekkende beweging in onszelf ontstaat wat ook tot uitdrukking zal komen in de les. We zoeken naar de balans tussen binnen en buiten, en laten ons koesteren door de zachte energie van de zomer. Als het weer het toestaat zullen er een aantal lessen buiten plaatsvinden! •                24 juli t/m 23 augustus Leeuw Koning Leeuw regeert in de zomermaand Augustus, onmiddellijk denken we dan aan de kwaliteiten van moed en trots van de Leeuw die onder de goudgekleurde hete zonneluchten op zijn okerkleurige rots ligt. In de mensen die in de Leeuwmaand zijn geboren vinden we vaak een grote hartelijkheid en loyaliteit, en ook lijkt hij enorme Koninklijke zelfbewustzijn te bezitten dat soms naar arrogantie neigt. In de lessen gaan we hiermee aan de slag, er is een hoop vurigheid maar wel vol waardigheid, niet zo explosief als bij de Ram in de lente. De Leeuw leert ons volwassen te zijn, verantwoordelijkheid te nemen. En hij leert ons ook om trots te zijn op onszelf.  In de les komt dit naar buiten in bewegingen vanuit het hart en de zonnevlechtchakra, we oefenen onze wilskracht, het uithoudingsvermogen, maar ook onze zelf-liefde en zelfvertrouwen. En dat allemaal vanuit de Leeuw-gedachte dat we er de tijd voor mogen nemen en rustig er van mogen genieten terwijl we ermee bezig zijn.  •                24 augustus t/m 23 september Maagd In de periode van de Maagd gaan we in les flink aan de slag met aarding, aandachtigheid en precisie. De Maagdenergie kenmerkt zich door dienstbaarheid, en heeft een groot analytisch vermogen. Door alle houdingen extra mindfull te doen kom je aan het Nu en kan je ervaren dat alle afleidingen en niet-belangrijke zaken wegvallen waardoor je een ongelofelijke helderheid en geaardheid gaat ervaren. Ook ligt er in deze lessen wat meer nadruk op het perfect uitvoeren van de oefeningen, de Maagd heeft graag overzicht, structuur is belangrijk. In deze lessen werken we vanuit met het voorhoofd en basischakra, focus en geaardheid. In de natuur vinden we in deze periode het oogsten, de aarde wordt weer zichtbaar op de akkers nu het gouden graan geoogst is en tussen de met spinnenwebben getooide taken hangen de berijpte appels klaar voor de pluk. Wat heb jij geoogst dit jaar? Hoe ben je tot rijping gekomen en wat levert het je nu op? De maagd onderzoekt het allemaal heel nauwkeurig zonder er ruchtbaarheid aan te geven. De energie van Maagd is wat afstandelijk maar wel zorgzaam, dit is ook de geestelijke houding die we aannemen in de asana’s deze maand.    •                24 september t/m 23 oktober Weegschaal Waar de Weegschaal lessen over gaan is wel duidelijk, balans vinden! Buiten in de natuur begint de herfst zichtbaar te worden, de schoonheid van de roze getinte luchten en de geur van natte aarde roept een vreemde melancholie in ons naar boven. De weegschaal energie wil balans vinden, de zomer is klaar de winter dient zich aan. Met dit thema van het evenwicht bewaren werken we in de les. De weegschaal hoort bij het element lucht, hij streeft naar vrede en naar schoonheid. In de lessen geven we dan ook veel aandacht aan het ademen, wat inspireert ons? En we laten ons aanraken door schoonheid en de lamente van het afscheid nu de herfst aanbreekt. Het hartchakra en de kruinchakra zijn de belangrijkste uitgangspunten voor de asana’s in deze lessen, waarin muziek en meditatie ook weer een belangrijke rol zullen spelen.  •                24 oktober t/m 22 november Schorpioen Het sterrenteken van Schorpioen is niet het meest toegankelijke dierenriem teken. Net als het dier zelf, vinden we in de natuur op dit moment van het jaar allemaal thema’s die potentieel angstaanjagend kunnen zijn. Buiten begint de natuur af te sterven. We hebben geen keus meer, afscheid dringt zich aan ons op en we moeten er mee om leren gaan. Het wordt met de dag donkerder en als we niet uitkijken worden ontvankelijk voor depressie. In de les gaan we werken met de sacraal en kruinchakra’s. Veel bewegingen vanuit het bekken, vanuit de buik. Voorzichtig onderzoeken we de kundalini energie. In deze donkere periode kunnen we heel diep voelen, Schorpioen is een sterrenteken dat heerst over ons diepe water waar verborgen krachten zich bevinden. Het verbinden met onze seksualiteit, met dood-leven en onze transformatiekrachten maken dat we een diepe heelheid gaan ervaren waardoor de duisternis niet meer eng is maar juist een bron van inspiratie.   •                23 november t/m 22 Boogschutter  Na de donkere en roerige periode van Schorpioen komt er uiteindelijk verlichting in de vorm van de Boogschutter energie. Al die onderbuik gevoelens van vorige maand zijn verdwenen en heeft plaats gemaakt voor een nieuwe focus. Er is helderheid, vernieuwing en optimisme wat er voor zorgt dat het avontuur roept. En niet zozeer een naar buitengericht avontuur, maar een naar binnengericht zoektocht. We worden wat filosofisch, onderzoeken verschillende zienswijzen. In de les uit zich dit door oefeningen in focus en kracht, vanuit het derde oog en het zonnevlecht chakra. Omdat Boogschutter het meest ‘volwassen’ vuurteken is kunnen we ons vuur nu beter richten. In Ram was ons vuur uitbundig, in Leeuw koninklijk, en nu voelen we een sterke richting in onze vurigheid. Het is van alle onzin ontdaan. In de les oefenen we dan ook met richting geven en richting krijgen, de energie optimistisch maar wel uitdagend. Driehoekshoudingen en oefeningen met balans houden door focus en kracht.  •                23 december t/m 20 januari Steenbok  In de Steenbok periode voelen we gestrengheid. Er is een soberheid die even kort wordt onderbroken door het uitbundige van Kerst en Nieuwjaar, maar die al gauw weer terugkomt als de feestdagen voorbij zijn. Steenbok is een heel serieus en diepzinnig aardeteken, in de les uit zich dit door veel aardingsoefeningen die met grote aandacht uitgevoerd worden. En dan niet zozeer het contact met de Aarde onder ons, maar meer een verbinden met de stevigheid en hardheid in jezelf. De Steenbok in de natuur heeft een ongelofelijk uithoudingsvermogen, kan urenlang met z’n kleine hoefjes op smalle rotsrichels staan terwijl de striemende hagel over hem neerstort. Dat gaan we dus niet doen, maar we gaan wel zoeken naar dit gevoel van volharding en onaangeraakt-zijn in onszelf. Dat doen we door te concentreren en een zen-achtige houding aan te nemen, terug naar onze basis in bewegingen en gedachten. Als de winter zich op zijn hoogtepunt bevind wordt je op jezelf teruggeworpen, en daar oefenen we mee in de les. Hierdoor ben je stevig voorbereid op de terugkeer van het licht in het nieuwe jaar.

Chakra Harpmeditatie (Concerten)

De zeven chakra’s voorzien het lichaam van energie, de harp chakra meditatie helpt eventuele blokkades in dit systeem op te ruimen waardoor een betere doorstroming van energie tot gang komt. De unieke combinatie van harpmuziek, zuivere zang en de eenvoudige ademtechniek die aan het begin van de sessie wordt geleerd zijn een beproefde methode om in balans te komen.  Een van de belangrijkste redenen dat een harpmeditatie zo diep inwerkt op het gehele systeem (zowel fysiek en energetisch) is dat gedurende de ceremonie het brein zijn controle loslaat zodat de geneeskrachtige werking van de harp vrij zijn werk kan doen. Dit heeft al vaak diepe inzichten en wonderlijke genezingen teweeg gebracht bij de aanwezigen. www.harpspel.nl.

Maanavond

Ieder maand verschijnt er weer een  nieuwe volle maan op aan de horizon. En iedere maand organiseer ik een 'Maanavond' in Zwolle. De Keltische bomenkalender leert ons dat iedere volle maan haar eigen leringen en specifieke energieen heeft die je voor je eigen ontwikkeling in kan zetten. In deze bijeenkomsten maak ik gebruik van een krachtige geleidevisualisatie waarin duidelijk wordt wat deze maan voor ons persoonlijk kan betekenen. De avond begint met het gezamenlijk creëren van een veilige ruimte om de innerlijke reis te kunnen maken, daarop volgt de geleidevisualisatie die bol staat van symboliek en persoonlijke boodschappen. Aan het einde van de reis is er een eenvoudige kunstzinnige oefening waarbij we de onze ervaringen nog wat meer verinnerlijken en de opgedane inzichten nogmaals voor onszelf helder krijgen. Tenslotte bespreken we onze bevindingen in een verdiepingsrondje, met thee en iets lekkers.

De levensadem

Onze adem is ons grootste geschenk, het heeft ons het leven gegeven. Als we leren volledig te ademen verbeterd onze gezondheid aanzienlijk. In deze inspirerende workshop leer je een techniek om je chakra’s of andere dingen krachtig en effectief op te laden. Ook geeft deze workshop je de tools om snel weer te kunnen herstellen van stressvolle situaties.

Tempeldans

Een volledige ceremonie van ‘Tempeldans’ gaat heel diep. Vanuit mystiek oogpunt is het een complete inwijdingsreis door de heilige sferen van de kosmos. Wat meer pragmatisch bezien is het vooral een twee uur durende dans-ervaring waarin je helemaal los kan gaan en je intens verbonden kan voelen met jezelf en het grote AL.

Elemental Movements

Los van de Tempeldans-ceremonies geef ik ook dansles in de vorm van de zeer toegankelijke ‘Elemental  Movements’. Een geweldige ervaring voor zowel jong als oud. Deze sessie laten zich het best omschrijven als speelse yoga-lessen in dansvorm, de nadruk ligt hier op het met veel plezier onderzoeken van de eigen bewegingen op mooie bijpassende muziek. De vier natuurlijke elementen aarde lucht water en vuur spelen een belangrijke rol in de vormgeving van de lessen.