Femke Bloem

Er zijn getijden
die de adem bewegen

in en uit te gaan

(Haiku by Fem)

Al op jonge leeftijd werd Fem aan­getrokken door het mystieke pad. Haar aan­geboren talenten om ‘de Kunsten te dienen’ –zoals ze haar talenten zelf noemt-, en haar gevoelig­heid voor de onge­ziene werelden maakten het mogelijk voor haar om met haar kunst­zinnig­heid en esoterische inzichten tot een dieper begrip te komen van het Goddelijke.

In vroeger tijden werden er priesters en priesteressen opgeleid om schoonheid en balans te creëeren met ieder mogelijk materiaal dat beschikbaar was. Dit gebeurde om het aardse lichaam te kunnen bezielen, waardoor genezing kon plaatsvinden en diepe inzichten konden ontstaan. Fem is getraind door leraren –zowel fysiek aanwezig als vanuit de spiritworld- om dit pad van schoon­heid te kunnen bewandelen.

Muziek is een van meest toegankelijke manieren is om uitdrukking te geven aan het Goddelijke oerbeginsel, ook wel Spirit genoemd. Met de het prachtige geluid van haar harp en haar stem werd het mogelijk muziek te ontwikkelen die oproept tot het ervaren van eenheid met het puurste deel van ons zelf, onze Ziel.

Maar ook dansen, schrijven, schilderen en het creeeren van energetisch hooggeladen ruimtes behoren tot Fem’s curriculum. Dit alles heeft bijgedragen aan de grote hoeveelheid kunstwerken en workshops die ze aanbiedt. Haar kennis over uiteenlopende onderwerpen uit zowel de westerse als oosterse mystiek resulteerde in het ontwikkelen van  workshops en methodes die inspireren tot zelfontwikkeling.

Numen is het Latijnse woord voor het Goddelijke, werken met het Numen geeft diepgaande ervaringen van eenheid en verlichting. Alles waar Fem vorm aan geeft is gebaseerd op het principe van Numen, en kan gezien worden als en eerbetoon aan de oorspronkelijk bron van Al-wat-is.