Al op jonge leeftijd werd Femke aangetrokken door het mystieke pad. Haar aangeboren talenten om ‘de Kunsten te dienen’ – zoals ze haar scheppende talenten zelf noemt – en haar mediamieke begaafdheid maakten het mogelijk tot een dieper begrip te komen van het grote mysterie dat ten grondslag ligt aan ons bestaan. Leergangen binnen mystieke ordes en verschillende therapeutische opleidingen bieden een gedegen basis om mede-zoekers die vastlopen hun pad verder te helpen vinden en zoveel mogelijk mensen te inspireren om te leven vanuit oorspronkelijkheid.

Muziek is één van meest toegankelijke manieren is om uitdrukking te geven aan die oorspronkelijkheid, ook wel ’Spirit of Source’ genoemd. Met de het prachtige geluid van haar harp én stem ontwikkeld Femke muziek die oproept tot het ervaren van eenheid met het puurste deel van ons zelf, onze Ziel.

Maar ook schrijven, schilderen, (yoga-)lesgeven, therapeutische sessies en het creëren van rituelen omtrent het jaarwiel en levensgebeurtenissen (zoals huwelijken en geboortes) behoren tot Femke’s werkveld. Haar brede kennis over uiteenlopende onderwerpen uit zowel de Westerse als Oosterse mystiek resulteerde in het ontwikkelen van workshops, boeken, therapiesessies, kunstwerken en lesmethodes die inspireren tot zelf-herkenning, gezond leven en innerlijke groei.